Speel je gespreksvaardig met DialogueTrainer.

Kijk mee met onze innovaties en lab-experimententijdens het DialogueTrainer Zomerfestival!

Zomerfestival

Spelen met communicatie

Vanuit je professionele rol moet je soms lastige gesprekken voeren. Dat kan ander gedrag van je vragen dan je wellicht gewend bent. Hoe bereid je je daarop voor? Vooral door ervaring op te doen: hoe reageer jij in lastige situaties, hoe reageert iemand op jou, wat doen emoties met je en waar zitten jouw blinde vlekken? Dat kon nog niet online. Maar nu is er DialogueTrainer.

Lees verder

Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze online oefenomgeving meer mensen op een eigentijdse manier kunnen opleiden dan offline mogelijk is.


Veilig in gesprek

Ervaring opdoen en experimenteren voordat je het 'in het echt' doet.

Flexibel in gebruik

Aanpasbaar aan klant-specifieke situaties en adaptief aan leerbehoefte.

Altijd en overal

Oefenen waar en wanneer jij wilt;
individueel én voor groepen inzetbaar.


Voorbeelden

Goed Begrepen – projectpagina

Goed BegrepenNaar passende informatievoorziening en besluitvorming in de palliatieve zorg in de tweedelijn voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.I.s.m. Pharos en Nivel, gefinancierd door ZonMw.Communicatie bij de overgang naar palliatieve zorg29% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV); laaggeletterden (11% van de Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar en 13,5% als ook de 65-plussers worden meegeteld)...

DJI – Vakmanschap

Dienst Justitiële InrichtingenVakmanschap gevangenbewaardersWerken met gevangenbewaardersWerk binnen een gevangenis draait voortdurend om communiceren. Het doel van detentie is al lang niet meer om mensen alleen maar ‘binnen’ te houden. Men probeert juist ontwikkeling van justitiabelen te bewerkstelligen, zodat ze niet meer in detentie terug komen. Omdat het motiveren van mensen tot verandering bijzonder lastig is, wordt...

Het ontstaan van DialogueTrainer

DialogueTrainer is ontwikkeld door Universiteit Utrecht om het eigen communicatie-onderwijs te verbeteren door de focus te leggen op ervaringsleren.Samen met gemeente Utrecht, Stichting Overvecht Gezond en Stichting Volte zijn scenario’s ontwikkeld die als De Virtuele Patiënt succesvol zijn getoetst in de eerstelijns zorgpraktijk.

Lees verder