Overtuigen

Overtuigend zijn? Kun je dat leren?

Zit je aan de eettafel in een verhitte discussie met het gezin? Dan ben je waarschijnlijk iemand aan het overtuigen van jouw eigen mening. Deel je een idee met je collega’s? Dan wil je ze vast overtuigen van de kwaliteit van je idee. Iemand beïnvloeden in de keuze voor het avondeten is misschien makkelijk. Maar wat doe je als iemand jouw idee niks vindt en zijn poot stijf houdt? Iemand overtuigen kun je leren, daarom hebben we belangrijke tips voor je op een rij gezet.

Training overtuigen

Overtuigend zijn? Dat kun je trainen! Bij overtuigen is één ding erg belangrijk. Je moet zelf volledig achter je eigen idee staan. Ben je zelf niet overtuigd? Dan gaat het je ook niet lukken om iemand anders te overtuigen. Andersom werkt dit helaas niet zo. Ben jij overtuigd? Dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander ook overtuigd is. Maar gelukkig zijn er verschillende factoren en technieken die je kunt gebruiken om de ander wel te overtuigen.

Gesprekken voor een effectieve samenwerking:

Overtuigen in een gesprek

Een gesprek is het perfecte moment om iemand te overtuigen. Welke methoden kun je daarbij inzetten?

1. Sympathie

Wek direct in de opening van het gesprek sympathie bij je gesprekspartner. Vind je iemand aardig? Dan doe je sneller iets voor diegene. Het klinkt misschien gek, maar zorg er dus voor dat je aardig gevonden wordt wil je overtuigen. Geef bijvoorbeeld een complimentje of zoek de verbinding in gemeenschappelijke interesses. 

2. Wederkerigheid

Doe je iets voor de ander? Dan is hij/zij sneller geneigd iets terug te doen of te geven. Ook in een gesprek kan je iets voor de ander doen. Geef bijvoorbeeld aan dat je werkzaamheden of andere taken wilt overnemen van je collega. Het is belangrijk dat je een niet te groot aanbod doet. Geef daarnaast niet direct aan dat je er iets terug voor verwacht. Dat kan averechts werken.

Overtuigen

3. Sociale bewijskracht

Mensen zijn kuddedieren; daar ontkomen we niet aan. Maar je kunt dit in je voordeel gebruiken; het kan je namelijk helpen tijdens het overtuigen van je gesprekspartner. Gebruik argumenten waaruit blijkt dat je niet de enige bent die achter dit idee staat. Je kan onzekerheid bij de ander wegnemen door te vertellen over anderen die hetzelfde denken of al achter dit idee staan. Een extra tip: weet je welke mensen in de organisatie belangrijk zijn voor de ander, gebruik dat dan. Dit brengt ons direct bij factor 4.

Mensen zijn sneller geneigd om naar iemand met autoriteit te luisteren.

4. Autoriteit

Mensen zijn sneller geneigd om naar iemand met autoriteit te luisteren. Zo is er in tandpasta reclames vaak een tandarts te zien. Men is sneller overtuigd als een product wordt aangeboden of ondersteund door iemand met status. Denk bijvoorbeeld aan doktoren of overheidsinstanties. Kennis is ook een vorm van autoriteit. Zet je argumenten in het gesprek kracht bij door bijvoorbeeld feitelijke cijfers te noemen. 

5. Schaarste

Wanneer een product of dienst schaars is, is men sneller geneigd het aan te schaffen. De vraag of het echt nodig is, wordt dan minder belangrijk. Als je iemand wil overtuigen kan het inzetten van schaarste handig zijn. Geef bijvoorbeeld aan dat er nog maar weinig oplossingen zijn voor het probleem. Zo is iemand sneller geïnteresseerd in jouw oplossing. 

6. Commitment & consistentie

In het gesprek kan het handig zijn om terug te grijpen naar hetgeen wat eerder is gezegd. Je gesprekspartner heeft misschien al eerder aangegeven waarom hij zo hard op zoek is naar een oplossing. Kom terug op zijn eerdere vraag. Hierdoor maak je hem bewust van het feit dat hij al een keer ‘ja’ heeft gezegd. Want wie ‘A’ zegt, moet ook ‘B’ zeggen. 

Tips overtuigen op de werkvloer

Tijdens samenwerking heb je te maken met verschillende meningen en ideeën. Sta je bijvoorbeeld helemaal achter je eigen plan van aanpak, maar kan een collega zich er niet in vinden? Dan is het noodzaak om je collega hiervan te overtuigen. Naast de bovenstaande zes handvatten, zijn er nog een aantal tips voor het overtuigen van je collega’s.

Tip 1: zorg voor binding in je team

Als je met je collega’s een echt teamgevoel hebt, neem je sneller iets van elkaar aan. Het gaat hierbij om het wekken van vertrouwen onder teamleden. Wanneer een collega ziet dat teamleden al overtuigd zijn, zal hij zelf ook aanhaken. 

Tip 2: neem je collega mee in het proces

Als je zonder aankondiging met een groot plan of idee komt, kan het schrikken zijn voor je collega’s. Wanneer je je team vanaf het begin betrekt in het proces, is direct duidelijk waarom je komt met dit plan. Neem ze daarbij ook mee in je planvorming, zodat ze het gevoel hebben ook invloed te hebben en niet zomaar ‘ja’ of ‘nee’ moeten zeggen. Je collega’s gaan je hiermee ook sneller begrijpen en zijn dus sneller overtuigd van je plan.

Neem je collega’s altijd mee in een plan of idee wat nog niet af is. Geef ze het gevoel en de kans om invloed te hebben. Je plan of idee wordt beter, en je overtuigt sneller.

Tip 3: maak het visueel

Een idee kan soms nog wat abstract zijn. Wil je je collega’s sneller overtuigen? Zorg dan dat je jouw plan visueel maakt. Want beelden zeggen vele malen meer dan tekst. En als je ergens een goed beeld van hebt, ben je eerder geneigd ervoor te zijn dan ertegen. 

Tip 4: geef je collega’s de tijd

Zijn je collega’s niet direct overtuigd? Geen paniek. Nieuwe ideeën en plannen hebben soms wat tijd nodig voordat ze begrepen worden. Verwacht dan ook niet dat je na je eerste poging om te overtuigen direct allemaal enthousiaste collega’s tegenover je hebt. Geef collega’s de tijd om na te denken en kom later terug op je idee. 

Train je overtuiging skills met DialogueTrainer

Je hebt het misschien niet door, maar de hele dag ben in feite anderen om je heen aan het overtuigen. En tegelijkertijd is het belangrijk dat jouw goede ideeën gehoord en serieus genomen worden. Onze virtuele trainingsacteurs helpen je graag met moeilijke samenwerkingsgesprekken binnen een veilige omgeving.

Ontdek onze virtuele acteurs

Samenwerken is elkaar coachen

Bij een coach denk je waarschijnlijk al snel aan iemand langs de lijn op het voetbalveld. Toch coach jij waarschijnlijk ook wel eens iemand in het dagelijks leven, bewust of onbewust. Coachen gebeurt namelijk niet alleen langs het sportveld maar steeds vaker ook binnen organisaties. Als coach heb je de belangrijke rol om mensen te ondersteunen. Op die manier draag je bij aan iemand zijn ontwikkeling. Maar hoe vervul je de rol van coach op een goede manier?

Definitie

Het begrip coachen kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. De volgende definitie vat al deze interpretaties goed samen:

“Coachen is een effectieve manier om individuen, teams en organisaties met een uitdaging een stap in de goede richting te laten zetten.”

Tijdens het coachen maak je iemand bewust van zijn groeimogelijkheden. Je brengt stappen in kaart om de persoonlijke groei mogelijk te maken. Ontwikkeling is mogelijk binnen elke laag van je organisatie. Daarom is coachen gericht op het individu, een team of een gehele organisatie. 

Zelf oefenen met een coachgesprek?

Coachstijlen

Sta je te schreeuwen langs de lijn of laat je medewerkers eerst zelf naar een oplossing zoeken? Er zijn verschillende manieren om te coachen. Deze vier stijlen laten zien welke manieren er zijn. 

1. Socratisch coachen

Bij deze coachstijl richt je je vooral op het stellen van vragen. Door gericht vragen te stellen als “wat heb je zelf al gedaan om je doel te behalen?” laat je de ander nadenken over zijn gedrag. Hiermee creëer je inzichten in het eigen handelen, waardoor inzichtelijk wordt wat er moet veranderen om het doel wel te behalen. Een gesprek is de uitgelezen kans om tijd te besteden aan het stellen van vragen. Hoe je dat het beste kunt doen, bespreken we in het tweede deel van deze blog.

2. Provocatief coachen

Deze stijl zie je vaak terugkomen in de topsport. Soms is het van belang om stevige persoonlijke feedback te geven. Hierdoor ziet iemand direct in wat hij fout doet en wat er anders kan. Het is belangrijk om de feedback op een correcte manier te geven om iemand daadwerkelijk te coachen.

Wil je tips voor het geven en ontvangen van feedback? Lees dan hier onze blog over feedback geven!

3. Oplossingsgericht coachen

Het woord zegt het eigenlijk al een beetje. In deze stijl ben je vooral gericht op de oplossing. Het probleem ga je hier zoveel mogelijk vermijden. In het gesprek komen vragen naar voren als “Wat werkte wel?”, “Was er een moment dat het goed ging?”. Deze vragen zijn vooral van belang wanneer je je in het gesprek gaat richten op de concrete oplossing. 

4. Prestatiegericht coachen

Deze stijl gebruik je als je teams binnen organisaties gaat coachen. Om de gestelde organisatiedoelen te behalen, is coaching van medewerkers nodig. Hierbij staan twee belangrijke aspecten centraal: 1) de bijdrage aan de resultaten en 2) de persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de medewerker. 

Coach je collega’s

Top-down coachen verdwijnt steeds meer binnen organisaties. Zelfredzame teams zijn namelijk steeds populairder, wat betekent dat managers verantwoordelijkheid steeds meer binnen de teams neerleggen. Heeft het team een probleem, dan moet je er samen uit komen. Kom je er met je collega’s zelf uit en draag je verantwoordelijkheid voor de doelen en taken? Dan is er sprake van zelfredzaamheid binnen je team. Dat er geen top-down coaching meer is, betekent niet dat coaching op de werkvloer verdwijnt. Bij zelfredzame teams is het van essentieel belang om je collega’s te coachen.

“Dat er geen top-down coaching meer is, betekent niet dat coaching op de werkvloer verdwijnt.”

Coachen ondersteunt niet alleen de zelfredzaamheid van het team, maar is ook op andere vlakken erg belangrijk. Hoe coach je elkaar om doelen te behalen? Hoe zorg je ervoor dat je, als er een probleem is, je als team tot een oplossing komt? En hoe zorg je ervoor dat je collega groeit in zijn of haar rol?

Het coachgesprek

Coachen is een proces. Het is belangrijk dat je er tijd voor neemt. En dat doe je voornamelijk in gesprekken. Vooral bij socratisch coachen en oplossingsgericht coachen is het voeren van gesprekken erg belangrijk. Hoe pak je zo’n gesprek aan? En welke fases kent het gesprek?

Fase 1: Opening

Zorg er tijdens de opening van het gesprek voor dat je de ander serieus neemt. Je collega heeft een vraag of probleem waarin hij gecoacht wil worden. Schuif je het probleem af door bijvoorbeeld te zeggen “het komt wel goed” dan mis je de kans om je collega te coachen. Het doel is dan ook om tijdens de opening vertrouwen te wekken. Vertrouwen is een goede basis, wat ervoor zorgt dat een open gesprek kan plaatsvinden. Hiermee laat je je collega weten dat alles gezegd kan worden. Daarnaast heb je als taak om overzicht te creëren. Wanneer je collega niet weet wat hij met het probleem aan moet, is het belangrijk overzicht te creëren. Neem deze rol direct serieus in de opening van het gesprek.

Fase 2: Probleem achterhalen

De volgende stap is erachter komen wat het probleem is. Het probleem bestaat vaak uit feiten en emoties. Zorg dat je beide uitvraagt bij je collega. Door het stellen van vragen krijg je een duidelijk beeld van het probleem. Vervolgens is het belangrijk om terug te koppelen wat je hebt gehoord als coach. Dit doe je om te kijken of je de situatie goed hebt begrepen.

“Vragen stellen en terugkoppelen zijn twee belangrijke skills in het coachingsgesprek.”

Tijdens deze stap is het heel belangrijk dat de medewerker die je coacht eigenaar wordt van het probleem. Alleen dan kan hij of zij gecoacht worden. Hierdoor kan je namelijk het probleem omzetten tot een concreet doel. Waardoor je tot actie kan overgaan.

Fase 3: Concreet plan maken

Is het probleem helder? Dan is het belangrijk om concreet aan de slag te gaan met een plan. Als coach help je een collega om een stap in de goede richting te zetten. Kijk bijvoorbeeld samen welke stappen je moet ondernemen om het probleem op te lossen. Mist je collega kennis? Dan is een logische stap om eerst meer informatie te vergaren zodat hij weet hoe het probleem opgelost moet worden.

Het plan bestaat uit korte en heldere acties. Voor je collega is het dan makkelijker om over te gaan tot actie en is het proces overzichtelijk. 

Fase 4: Afronding

In deze fase is het belangrijk dat je collega direct aan de slag kan. Check daarom in de afronding of je collega weet wat hij moet doen. Daarnaast is het een mooi moment om gemaakte afspraken nogmaals te benoemen. Hebben jullie deadlines gesteld of een nieuwe afspraak gemaakt om samen te komen?

Leer coachen met DialogueTrainer

Kortom, coachen is in samenwerken heel erg belangrijk. Met coachen stimuleer je iemand om het juiste gedrag te vertonen en draag je bij aan persoonlijke ontwikkeling. Met een goed gesprek kun je iemand al een flink stuk de goede weg op helpen. 

Zelf oefenen met een coachgesprek?

DialogueTrainer Zorg ontvangt DSSH keurmerk

DSSH keurmerk voor DialogueTrainer Zorg

Ons product DialogueTrainer Zorg, waarmee je lastige zorggesprekken online kunt oefenen, heeft het keurmerk voor medische games ontvangen van de Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH). Dat betekent dat het materiaal is goedgekeurd door medisch professionals. En daar zijn we natuurlijk erg trots op.

Met DialogueTrainer Zorg kun je 13 lastige zorggesprekken online oefenen. Door gesprekken aan te gaan met onze virtuele trainingsacteurs. Bijvoorbeeld op het gebied van motiverende gespreksvoering, samen beslissen, begrijpelijk communiceren en feedback geven. Zowel huidige als toekomstig zorgprofessionals kunnen de gesprekken onbeperkt online oefenen.

Juryrapport

De jury schrijft o.a. het volgende over DialogueTrainer Zorg:

“De casuïstiek die in de versie van de DialogueTrainer-Zorg is ontwikkeld, zijn 13 zorgvuldig opgezette simulatiegesprekken waarmee geoefend kan worden in communicatie met patiënten of met collega’s. Hierbij is een aantal elementen van gamification verwerkt, zoals een duidelijk verhaal, waarbij de speler invloed heeft op het beloop van het gesprek en de uitkomst door de keuzes van antwoorden of vragen.

Tussentijds krijgt de speler feedback en na afloop een score. Er wordt vooraf theorie over communicatie aangeboden en er zijn uitgebreide, doordachte dialogen uitgewerkt op basis van die theorie. De speler wordt uitgenodigd te reflecteren op het geleerde aan de hand van de feedback. Het zit goed in elkaar vanuit het oogpunt van leren communiceren in lastige situaties voor een brede doelgroep (van student tot zorg professional).”

Het complete juryrapport vind je hier.

Over het DSSH keurmerk

De vereniging Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) is opgericht in 2007. DSSH heeft als doel om de ontwikkeling en toepassing van simulaties en ‘serious gaming’ in medisch onderwijs te bevorderen. Binnen deze sector is validiteit en effectiviteit van onderwijsmateriaal heel belangrijk. Daarom heeft DSSH het DSSH Keurmerk voor medische games in het leven geroepen. Zodat potentiële afnemers zicht krijgen op kwaliteitsaspecten van specifieke games. 

De beoordelingscommissie bestaat uit een mix van medisch professionals uit centra uit het hele land en game(validiteit) professionals.

Zelf aan de slag?

Wil je de omgeving zelf bekijken? Vraag dan een trial aan en ga een week lang gratis aan de slag.

Het eerste verkoopgesprek: hoe pak je het aan?

Het is zover, je hebt een eerste afspraak weten te maken met die interessante potentiële klant! Goed bezig! Tijd om je voor te bereiden op dit eerste verkoopgesprek. Want voorbereiding is in dit geval misschien wel de sleutel tot succes. Dit is waarschijnlijk het eerste face-to-face gesprek met je potentiële klant. En misschien wel meteen de belangrijkste in je salestraject. Hoog tijd dus om je te verdiepen in de vraag; ‘Hoe ben ik succesvol in dit eerste verkoopgesprek?’

3 doelen van het verkoopgesprek

Voordat je in gesprek gaat, is het belangrijk om je doel van het gesprek te bepalen. Over het algemeen heeft een eerste verkoopgesprek drie belangrijke doelen: 

 1. Het wekken van vertrouwen
 2. Het achterhalen van de behoefte
 3. Het wegnemen van weerstand

Hoe kun je dit zo effectief mogelijk doen? Wij geven je vijf tips.

Zelf oefenen met het eerste verkoopgesprek?

Wekken van vertrouwen tijdens het verkoopgesprek

Een klant gaat een product of dienst pas kopen, als hij er vertrouwen in heeft dat het hem of haar gaat helpen. Het creëren van vertrouwen is dus heel belangrijk in een eerste verkoopgesprek. Je potentiële klant moet vertrouwen krijgen in jou, en in het product dat je aanbiedt. In het beginstadium van het verkoopgesprek draait het allemaal om het vertrouwen te creëren bij de klant in jou als persoon. Het gezegde; ‘je doet zaken met de vent en niet met de tent’ is hier relevant!

Tip 1: Zorg voor een goede begroeting

De begroeting is essentieel als het gaat om vertrouwen wekken. Het is belangrijk om elkaar te leren kennen. Stel jezelf voor met je voor- en achternaam en functie. Doe dit op een vriendelijke manier om plezierig en professioneel over te komen. Zorg ervoor dat dit onderdeel van het gesprek niet te veel tijd inneemt. Maar doe het ook niet te kort: wanneer je de begroeting afraffelt is er geen tijd om een klik te laten ontstaan en om vertrouwen te wekken. Belangrijk is om een goede ijsbreker te gebruiken. Haak bijvoorbeeld in op een gemeenschappelijke achtergrond of gedeelde connecties, of in wat je om je heen ziet. Zorg dat je je huiswerk hebt gedaan dus.

Tip 2: Wees in de lead in de openingsfase

Tijdens het gesprek is het belangrijk dat jij in de lead bent. Zorg ervoor dat je zelf het gesprek opent en niet de potentiële klant. Probeer een bruggetje te slaan vanuit de opening naar het inhoudelijke gesprek. Benoem daarbij direct het doel van het gesprek. En wees hierbij direct concreet, in plaats van in algemene termen te blijven (“laten we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen”). Wat die doelstelling precies is, hangt af van het proces voorafgaand aan het eerste verkoopgesprek.

Het voordeel van het communiceren van het doel, is dat het voor je potentiële klant duidelijk is wat hij of zij uit het gesprek kan halen. Bovendien zorgt het ervoor dat je gesprekspartner actief deelneemt aan het gesprek. Vergeet overigens niet aan je potentiële klant te vragen of hij of zij akkoord is met deze doelstelling. Door de lead te pakken en een duidelijke doelstelling te formuleren, wek je het gewenste vertrouwen op.

Door het doel van het gesprek te benoemen, raakt je gesprekspartner actief bij het gesprek betrokken.

Behoefte van de klant achterhalen

Heb je het gesprek geopend en heb je vertrouwen gewekt? Dan kun je door naar de volgende fase van het gesprek: het in kaart brengen van de behoefte van je potentiële klant. Als het goed is, heb je dit tijdens het telefonische acquisitiegesprek ook al deels gedaan. Toch is het belangrijk om tijdens het eerste verkoopgesprek de behoefte nog specifieker in kaart te brengen, zodat je precies weet waar je op aan kunt sluiten.

Tip 3: Stel open vragen om informatie te verzamelen

Om de behoefte van je potentiële klant te achterhalen, heb je informatie nodig. En dus moet je in deze fase vragen stellen. Belangrijk hierbij is dat je open vragen stelt. Zo ontvang je de meeste informatie. Luister actief naar de antwoorden, vat samen, en stel vragen wanneer iets niet duidelijk is (de lsd-methode: luisteren, samenvatten, doorvragen). Essentieel bij deze fase in het verkoopgesprek is dat de klant voor 80% aan het woord is. Probeer in deze fase dus nog niet teveel de discussie aan te gaan: daar is in een latere fase pas ruimte voor. Zorg dat je tijdens het gesprek de belangrijkste details opschrijft. Zo onthoud je niet alleen de meeste informatie, maar laat je ook zien dat je de klant serieus neemt. En dat wekt weer vertrouwen.

Je potentiële klant laten praten is essentieel in een eerste verkoopgesprek.

Heb je de behoefte van de klant duidelijk in beeld? Dan kun je dit doorvertalen naar een concreet aanbod. Zorg ervoor dat deze volledig aansluit bij de vraag. Wanneer je oplossing niet aansluit, verlies je vertrouwen van je klant. Die gaat zich namelijk afvragen of je wel hebt geluisterd.

Tip 4: Leg niet direct al je argumenten op tafel

Uiteraard is het belangrijk om je oplossing altijd met enthousiasme te brengen. Wanneer je dit niet doet mis je overtuigingskracht. Je kunt het enthousiasme versterken door het laten zien van folders of andere materialen die de argumenten ondersteunen. Let wel op dat je niet direct al je argumenten op tafel legt. Doe je dat wel, dan moet je in herhaling vallen mocht er weerstand ontstaan bij je potentiële klant. Gebruik ook altijd argumenten vanuit eigen kracht. Het afkraken van concurrenten heeft een tegenovergesteld – en dus ongewenst – effect.

Onoverkomelijk: weerstand tijdens het verkoopgesprek

Heb je je argumenten op een goede manier gepresenteerd en een passend aanbod gedaan? Dan kan het alsnog zijn dat je potentiële klant niet direct overtuigd is. Wat doe je dan?

Tip 5: Neem bezwaren serieus

Blijf vooral rustig! Weerstand hoort nu eenmaal thuis in het eerste verkoopgesprek. Probeer eerst te achterhalen met wat voor weerstand je te maken hebt. Gaat het om een reëel bezwaar dat concreet en aanwijsbaar is? Of gaat het om irreëel bezwaar dat vaag is, en misschien een uitvlucht is om niet te hoeven beslissen? Neem elk bezwaar in ieder geval serieus. Luister goed naar je klant en vraag door om de aard van het bezwaar te achterhalen. Heb je duidelijkheid over waar het bezwaar vandaan komt? Geef dan aanvullende argumenten en informatie. Om zo je klant alsnog te kunnen overtuigen.

Oefening baart kunst

Zoals je hebt gezien, bestaat het eerste verkoopgesprek uit een aantal fases die je doorgaat. Door het kennen en volgen van deze fases en daarin het juiste te doen wek je vertrouwen, achterhaal je de behoefte van je klant en neem je weerstand weg. En oefening baart kunst! Door dit gesprek vaker te oefenen, krijg je meer inzicht in wat werkt en wat niet. Bovendien neemt je zelfvertrouwen toe, zodat je met een goed gevoel het gesprek aan kunt gaan.

Met DialogueTrainer kun je het eerste verkoopgesprek zo vaak oefenen als je wilt, in een veilige omgeving. Onze virtuele trainingsacteurs helpen je graag om dit lastige gesprek onder de knie te krijgen.

Zelf oefenen met het eerste verkoopgesprek?

next learning

DialogueTrainer trotse partner van Next Learning!

Op 7 april is het zover: dan vindt Next Learning 2020 plaats. Hét congres over leren en ontwikkelen. Waar je kennis kunt maken met de nieuwste technologieën die leren leuker, sneller en effectiever maken. DialogueTrainer is erbij!

Next Learning met virtuele trainingsacteurs

Op Next Learning presenteren we onze virtuele trainingsacteurs, waarmee je professionele gesprekken online kunt oefenen. Een innovatieve online communicatietraining dus! Want met betere gesprekken bereik je meer: denk bijvoorbeeld aan betere sales en klantcontact, betere samenwerking of beter leiderschap en management. Daarom heeft DialogueTrainer online trainingen op deze gebieden ontwikkeld. Waarbij je lastige gesprekken individueel online kunt oefenen, maar deze ook kunt toevoegen aan bestaande trainingen waardoor je snel en effectief een blended learning training opzet. 

Met onze virtuele trainingsacteurs kun je online gesprekken oefenen.

Inzicht via scores

Met DialogueTrainer oefen je een gesprek met een virtuele trainingsacteur, die de rol van klant, collega, kandidaat, cliënt of patiënt aanneemt. Hiermee ontwikkel je inzicht in de structuur en aanpak van een gesprek. En dat is belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat gestructureerde gesprekken betere resultaten geven! 

Feedback en scores laten daarnaast zien wat je te leren hebt en maken leerdoelen specifiek. Je resultaten zijn te delen met collega’s of managers voor vervolgtraining of coaching. Oefenen kan overal, op elk moment en op desktop, tablet en mobiel. Zo vaak als je wil. Kortom, flexibel en slim leren met de nieuwste technologie: echt Next Learning dus.

ON YOUR MARKS…!?

Het thema van Next Learning van dit jaar is ON YOUR MARKS…!? Binnen de Learning en Development sector hebben we lang genoeg gepraat over hoe het anders moet: het is tijd voor actie! Een visie waar wij ons goed in kunnen vinden. Met onze plug-and-play oplossingen kun je namelijk direct aan de slag met het verbeteren van jouw sales & klantcontact, samenwerking of leiderschap & management. Daarnaast is het mogelijk om op korte termijn een maatwerk oplossing te creëren. 

Durf jij het aan?

Op onze stand kun je zelf een uitdagend gesprek oefenen met onze virtuele trainingsacteurs. Lukt het jou om slecht nieuws te brengen, op een goede manier feedback te geven of iemand te motiveren tot gedragsverandering? We dagen je graag uit!

Tot op next learning!

Wil je weten wat virtuele trainingsacteurs voor jouw organisatie kunnen betekenen? Kom dan op 7 april langs bij onze stand op de Playground van Next Learning.

1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch

Het telefonisch acquisitiegesprek

Daar zit je dan, met een lijst vol met prospects en hun telefoonnummers. Je toetst het eerste nummer in en zucht diep. Je bent niet de enige, veel mensen hebben een hekel aan het voeren van het telefonisch acquisitiegesprek. Veel afwijzingen kunnen daarvan de oorzaak zijn. Het effectief voeren van een acquisitiegesprek kan het aantal afwijzingen echter verminderen. 

Waarom een telefonisch acquisitiegesprek? 

Het bellen met prospects is een effectief middel. Door te bellen heb je direct contact met degene die je wilt benaderen. Een stuk sneller dan wachten op iemand die je mail beantwoordt. Wanneer je het gesprek op een goede manier aanpakt, is het mogelijk om na het koude contact een vervolgafspraak te maken. Dit brengt je in de volgende stap van het verkoopproces. 

Maar: het gaat niet alleen om het maken van de afspraak. Met telefonische acquisitie is meer mogelijk. Het is de uitgelezen kans om een goede indruk achter te laten én kansen te creëren voor de toekomst. 

Wil je meer bereiken met telefonische acquisitie? Dan moet je goed voorbereid het gesprek in gaan. Maar hoe doe je dat? En hoe haal je meer uit het gesprek dan alleen een afspraak?  

Het telefonisch acquisitiegesprek: hoe pak je het aan?

Fases telefonisch acquisitiegesprek

Allereerst is het belangrijk om fasering in het gesprek aan te brengen. Zodat jij als salesmanager de lead houdt in het gesprek. Als je inzicht hebt in de verschillende fases en je daaraan houdt, werk je gericht naar je doel toe. Ook bij eventuele tegenslagen. 

Het acquisitiegesprek bestaat uit vijf fases: 

 1. Begroeting
 2. Openingszin
 3. Elevator-pitch
 4. (Vervolg)gesprek
 5. Afspraak maken

Al deze fases zijn te oefenen met onze virtuele trainingsacteurs.

Om meer uit je acquisitiegesprek te halen dan alleen een afspraak, richten we ons in deze blog met name op fase 2, de openingszin, en fase 3, de elevator-pitch. Deze fases bieden namelijk de mogelijkheid een goede indruk achter te laten of kansen te creëren waarop je in een later stadium kunt inspelen.

Fase 2: het telefonisch acquisitiegesprek begint met een effectieve opening

Breek je het ijs of sla je volledig de plank mis. Je eerste indruk tijdens het acquisitiegesprek is essentieel. Zeker wanneer je belt met een organisatie die nog nooit van jou of je bedrijf heeft gehoord. Denk dus vooraf goed na over de openingszin die je gaat gebruiken. 

Opbouw

Een openingszin begint altijd met een stelling. Deze stelling kan geformuleerd zijn aan de hand van een actualiteit of ontwikkeling binnen de organisatie. Daarna is het belangrijk om je openingszin te vervolgen met een vraag. Dit nodigt uit om in gesprek te komen.  

Een voorbeeld van een openingszin:

Vorige week stond er in de Financiële Telegraaf een interessant artikel over …, waardoor ik aan (organisatienaam) moest denken. In hoeverre bent u als (functienaam) betrokken bij dat onderwerp?

Wees gericht op de organisatie

Zoals je ziet in het voorbeeld richt de openingszin zich op de persoon en de organisatie waar je mee belt. Het is belangrijk om de openingszin te richten op de ander. Hiermee zet je de persoon en organisatie centraal in het gesprek. Hierdoor is je gesprekspartner sneller geneigd het gesprek met je aan te gaan.

Bel ik gelegen?

Een vraag die je altijd moet stellen tijdens de opening van het gesprek. Maar: de timing van deze vraag is zeer belangrijk. Stel je de vraag nog voordat je prospect een idee heeft waar je voor belt? Dan is de kans groot dat hij of zij snel afhaakt. Ze kunnen het gesprek namelijk gemakkelijk afwimpelen. Stel de vraag: “Bel ik gelegen?” dan ook altijd ná de openingszin. Waarmee je als het goed is interesse hebt gewekt. 

Wist je dat? Wanneer je het telefonisch acquisitiegesprek oefent met DialogueTrainer, je gesprekspartner zichtbaar in beeld is? Dit heeft een extra functie tijdens het leerproces: je krijgt inzicht in het effect van jouw keuzes op je gesprekspartner.

Blijf enthousiast

Word je alsnog direct afgewezen? Jammer, maar dat kan gebeuren. Zorg ervoor dat je tijdens het gesprek enthousiast blijft. Wat natuurlijk moeilijk is als je merkt dat het niet gaat lukken om een afspraak te maken. Toch blijft de eerste indruk essentieel. Door enthousiast en begripvol te zijn, zorg je ervoor dat het gesprek prettig verloopt. Zo laat je een positieve eerste indruk achter en creëer je meerwaarde met het acquisitiegesprek.  

Fase 3: het belang van de elevator-pitch tijdens het telefonisch acquisitiegesprek

Tijdens het koude acquisitiegesprek is het van belang dat je de argumenten overbrengt om de ander in te laten zien waarom het maken van een vervolgafspraak nuttig is. Tijdens de elevator-pitch kan je alle oplossingen geven die jouw product of dienst biedt. Helaas maak je hiermee geen indruk. 

USP

De eerste neiging is vaak om je unique selling point (ofwel je USP) direct te benoemen. Hiermee begin je vaak al te snel over je eigen organisatie zonder te weten waar de prospect misschien interesse in kan hebben. Bewaar daarom je unique selling point voor de klap op de vuurpijl aan het einde van je elevator-pitch. 

Tip: bewaar je USP voor het einde van je elevator-pitch. 

Pijnpunt

Tijdens het acquireren is het belangrijk dat je erachter komt wat belangrijk is voor de klant. Je prospect is namelijk vaak op zoek naar: “what’s in it for me?”. Daarom is het belangrijk dat je veel vragen stelt. Door oprecht interesse te tonen voelt je gesprekspartner zich gehoord en kom je achter de pijn bij je prospect. Ga dus op zoek naar die pijn. Dit maakt vaak meer indruk dan wanneer je je richt op een verlangen.

Oplossing

Wanneer je erachter bent gekomen waar de pijn zit, is het tijd om je oplossing aan te bieden. Bij het aanbieden van een oplossing in je elevator-pitch ontstaan kansen. Omdat je inspeelt op de pijn. Belangrijk is om je te richten op één oplossing. Wanneer je te veel oplossingen biedt, overspoel je je prospect. 

Doel

Het is belangrijk om het doel van de telefonische acquisitie tijdens de elevator-pitch niet uit het oog te verliezen. Wanneer je te diep ingaat op de oplossingen kan de prospect afhaken. Omdat hij hier niet geïnteresseerd in is of omdat hij toch gaat twijfelen aan de oplossing. Blijf je daarom richten op het doel: het maken van een afspraak. 

Het resultaat; meer dan een afspraak

Door je te richten op het pijnpunt en je te verdiepen in de prospect tijdens de elevator-pitch, haal je meer waarde uit het acquisitiegesprek. Je creëert meerwaarde omdat je kansen in kaart brengt om het product te verkopen. Hier heb je in een later stadium van je verkoopproces veel baat bij. 

Ook wanneer het gesprek niet resulteert in een vervolgafspraak heb je ervoor gezorgd dat je prospect een prettig gesprek heeft gehad. Hierdoor bouw je aan je naamsbekendheid en is het mogelijk dat je in de toekomst alsnog wordt benaderd. 

Wil jij ook effectiever worden in sales?

DialogueTrainer biedt online simulaties voor de belangrijkste gesprekken in je salescyclus, waaronder telefonische acquisitiegesprekken. Meer weten? Bekijk onze oplossingen op het gebied van Sales & Klantcontact

Trainen van leiderschap anno 2020

Een baas die ver boven de rest van de medewerkers staat en duidelijk de lakens uitdeelt. Een beeld dat steeds meer verdwijnt. De hiërarchie binnen organisaties neemt af, en in steeds meer organisaties ontstaat een feedbackcultuur waar ook feedback wordt gegeven aan anderen hoger in de hiërarchie. Maar wat betekent dit voor jou als leidinggevende? En hoe blijf je effectief en bereik je organisatiedoelen? Hoe pas je leiderschap anno 2020 toe?

Waar leidinggevenden vroeger vooral bezig waren om anderen aan het werk te zetten en te controleren, zijn de taken nu veranderd. Steeds meer staat het ondersteunen van medewerkers en het aansturen op persoonlijk leiderschap centraal. Om commitment te krijgen, is belangrijk dat medewerkers de missie en visie van de organisatie goed kennen, en hier zelf achter staan. Dit stelt medewerkers in staat zelf hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Natuurlijk hebben medewerkers soms instructie nodig en volg je regels en procedures zodat iedereen weet waar men op kan rekenen, maar motivatie bepaalt veel.

Verschillende situaties vragen om verschillende stijlen

Wat betekent dit voor leiding geven? Allereerst is het belangrijk om te weten dat leiding geven op verschillende manieren kan: er zijn verschillende stijlen voor verschillende situaties. Vier bekende stijlen zijn directief, inspirerend, participerend en coachend leiderschap. Welke stijl ‘het beste’ past, hangt af van de situatie. Onderstaand figuur schetst deze vier stijlen op twee assen:

Vier bekende stijlen zijn directief, inspirerend, participerend en coachend leiderschap.

Hoe kun je deze 4  leiderschapsstijlen dan het beste inzetten?

 • Directief leiderschap

Directief leiderschap is in feite de minst inspirerende vorm. Je geeft anderen opdrachten. Dit is vaak de neiging van beginnende leidinggevenden die doorgroeien op basis van hun expertise, en het gevoel hebben dat ze hun positie moeten claimen. Het is meestal echter geen productieve vorm: het is alleen echt passend als de medewerker het werk nog niet overziet en niet inziet waarom het werk belangrijk is. De medewerker is dan in feite stuurloos, en dus is sturing nodig. Sturen op persoonlijk leiderschap komt echter pas later aan de orde. Een andere situatie waarin de directieve leiderschapsstijl ook passend is, is tijdens een crisis: wanneer snel veel moet gebeuren en maar één persoon overzicht heeft. 

 • Inspirerend leiderschap

Waar vaak gesproken wordt over overtuigend leiderschap, hebben wij het anno 2020 liever over inspireren. Het verschil is dat bij inspireren per definitie het doel van werkzaamheden centraal staat. Wanneer is die stijl van waarde? Als je medewerker weet wat zijn taak is maar motivatie beperkt is omdat hij of zij niet inziet waarom het belangrijk is; terwijl jij goede redenen hebt om te geloven dat jullie op de goede weg zijn. Inspireren is dan belangrijk, want een ongeïnspireerde medewerker ziet waarschijnlijk niet wanneer het niet goed genoeg is. In ieder geval gaat men er niet met de volle energie tegenaan. In deze situatie is het belangrijk om de medewerker mee te nemen in de visie van de organisatie en hoe de taak daar aan bijdraagt. 

 • Participerend leiderschap

Hoewel het soms voordeel oplevert om als leidinggevende een hork te zijn, is een sympathieke leidinggevende iemand die ook zelf zijn handen uit de mouwen steekt. Zeker wanneer je in een situatie komt waarbij een medewerker zijn taak weet en het belang inziet, maar het werk niet alleen kan. Door medewerkers praktisch te ondersteunen en te begeleiden in hun taken, toon je je betrokkenheid, laat je je waarde kennen en bereik je meer. Uiteindelijk wordt de organisatie het sterkst als je elkaar aanvult en van elkaar leert.

 • Coachend leiderschap

Wellicht je belangrijkste rol als leidinggevende anno 2020, is om te coachen. Hierdoor breng je mensen duurzaam naar een hoger niveau. Coachen doe je als je medewerker in ieder geval deels begrijpt wat ‘het probleem’ is, maar nog zoekt naar de oplossing. Uitleggen werkt daarbij vaak niet. Dat lijkt te veel op dirigeren en je doet je medewerker ermee te kort: als het probleem eenvoudig was, dan had men het zelf wel opgelost. Coachen betekent dat je met de medewerker verheldert wat de uitdaging precies is. Je richt je dus op een leervraag, zodat je medewerker zelfstandig weer verder kan.

Een leidinggevende die ver boven de medewerkers staat: anno 2020 zien we het niet vaak meer.

Leiderschapsstijlen trainen

Er zijn dus méér leiderschapsstijlen dan de directieve stijl, die we in het verleden veel zagen bij managers en bazen in meer hiërarchische organisaties. Om als leidinggevende optimale ondersteuning te bieden aan je medewerkers, zeker wanneer deze zelf ook ervaren zijn, is het belangrijk om meerdere leiderschapsstijlen onder de knie te krijgen. Dat betekent dat je moet herkennen met wat voor soort situatie je te maken hebt, welke stijl daar het beste bij past, en hoe je die stijl praktisch vorm geeft. 

Om hiermee in een veilige omgeving te kunnen oefenen, ontwikkelden wij onder andere voor het Ministerie van Defensie gesprekssimulaties over leiding geven. Hierin oefenen leidinggevenden met verschillende casussen, waarbij je steeds kunt kiezen uit verschillende stijlen. Als leidinggevende doe je zo belangrijke ervaring op met dilemma’s binnen situaties, en ervaar je het effect van keuzes. Hierdoor ontwikkelen leidinggevenden inzicht en groeit hun zelfvertrouwen. En dat is belangrijk: want uiteindelijk vereist leidinggeven ook een visie en daar is zelfvertrouwen een voorwaarde voor.

Meer informatie?

Wil je meer weten over een (blended) leiderschapstraining van DialogueTrainer? Neem dan contact met ons op.

Beter klantcontact? We geven je 5 tips

De klantcontact branche verandert in een hoog tempo: door digitalisering vindt steeds meer contact online plaats. Het contact start steeds vaker via voorgeprogrammeerde chatbots. Toch blijven persoonlijk contact en een menselijk gesprek onmisbaar, zeker bij meer complexe klantvragen. Hoe zorg je dan voor een goed vervolg van het gesprek, nadat deze digitaal is gestart? Wij geven je vijf tips. 

De kwaliteit van je klantenservice is belangrijk: ontevreden klanten zie je immers niet snel terug. Maar hoe help je die klanten dan zo goed mogelijk op weg? En wat doe je als een klant geïrriteerd is, omdat hij of zij al lang in de wacht heeft gestaan? Of omdat hij na een gesprek met een chatbot opnieuw zijn verhaal moet doen?

Het klantcontactgesprek: klachtgesprek oefenen?

Tip 1: Wees persoonlijk

De digitalisering heeft veel voordelen, en zorgt dat klanten vaak sneller geholpen kunnen worden – zonder tussenkomst van een medewerker. Maar, het heeft ook nadelen: de persoonlijke benadering mist vaak. Terwijl klanten een persoonlijke benadering nog altijd erg op prijs stellen. Wees daarom persoonlijk: begin altijd met je naam en een persoonlijke groet tijdens het telefonisch contact. Zo zet je de eerste stap richting een goed gesprek. 

Tip 2: Speel in op emoties

Lang in de wacht staan, daar wordt niemand blij van. En als je net je verhaal bij een chatbot hebt gedaan, en dan opnieuw alles moet uitleggen, is ook niet best voor je stemming. Tijdens een gesprek kunnen dan ook verschillende emoties bij een klant naar voren komen. Belangrijk als klantenservicemedewerker is om hierop in te spelen. Hoor je irritatie? Benoem het! Door te benoemen welke emotie je hoort of ervaart bij je klant, krijgt deze direct het gevoel dat je luistert. Bovendien geven de emoties informatie over je klant. Reageert hij of zij bijvoorbeeld wantrouwend? Dat verwijst naar eerdere negatieve ervaringen. Hier kun je op inspelen. Wanneer je dat niet doet, worden de (negatieve) emoties van de klant alleen maar versterkt.

Tip 3: Blijf positief

Lijken de negatieve gevoelens in het gesprek de overhand te nemen? Blijf dan als medewerker vooral positief: als je meegaat in de negativiteit van de klant kom je vaak moeilijk tot een oplossing. Door positief te denken, blijf je oplossingsgericht.

Tip 4: Toets je aannames

Aannames helpen om in gesprekken snel tot de kern te komen, maar ze zijn ook gevaarlijk. Als je aanname niet klopt, praat je immers al snel langs elkaar heen. Dit kan leiden tot een voorstel dat eigenlijk niet aansluit. Of je ziet volledig over het hoofd wat je klant echt wil. Maar hoe voorkom je dat je verkeerde aannames doet? Stel open vragen. Op deze manier kom je erachter wat de exacte vraag is van de klant. En controleer ook of je de vraag goed hebt begrepen: “u heeft problemen met het installeren van de printer, omdat u geen verbinding kan maken met de wifi?”. Zo kom je snel tot de echte kern van het probleem. 

Tip 5: Zorg voor een concrete afronding

Vergeet ook de afronding van het gesprek niet! Zorg dat je controleert of je klant zich geholpen voelt. En dat hij of zij weet wat de volgende stappen zijn die jullie (samen) gaan nemen om het probleem op te lossen. Op deze manier zorg je ervoor dat de klant tevreden het gesprek beëindigt.

Investeer in training van medewerkers

Eén op de vijf nieuwe medewerkers in de klantcontact branche haalt de 21e dag niet. En dat betekent dat je als organisatie moet investeren in je medewerkers. Zodat zij met zelfvertrouwen hun gesprekken kunnen aangaan en deze op een prettige én effectieve manier kunnen voeren. Zelfvertrouwen dat ontstaat door te oefenen met gesprekken en inzicht te ontwikkelen in de juiste aanpak.

Hoe kan DialogueTrainer helpen?

DialogueTrainer biedt een oplossing waardoor medewerkers klantcontact gesprekken op een veilige manier kunnen oefenen. In gesprekssimulaties met virtuele trainingsacteurs kunnen medewerkers verschillende veelvoorkomende situaties oefenen. Ze krijgen inzicht in de verschillende fases van een gesprek, de keuzes die zij daarin kunnen maken én de gevolgen van die keuzes. In de simulaties maken we bovendien de klant achter de telefoon zichtbaar. Zodat medewerkers zich bewust worden van de emoties aan de andere kant van de telefoon. Door hiermee te oefenen, kunnen ze tijdens het echte gesprek beter inspelen op de emoties van de echte klant. Deze training kan ook blended ingezet worden

Benieuwd hoe gesprekssimulaties telefonisch klantcontact kunnen verbeteren? Lees dan ook onze blog over de ervaringen van Eurocross, of neem contact met ons op!

Het klantcontactgesprek: klachtgesprek oefenen?

CES: een terugblik op ons Las Vegas avontuur

Begin januari was het eindelijk zover: Michiel en Jordy presenteerden DialogueTrainer op CES: dé grootste technologiebeurs ter wereld, in Las Vegas. Een onvergetelijke ervaring, die ons veel inzichten heeft gegeven. Tijd voor een terugblik. 

“Which problem does it solve?”

Samen met 49 andere Nederlandse startups, staatssecretaris Mona Keijzer en Prins Constantijn, reisden Michiel en Jordy af naar Las Vegas. CES is dé beurs als het gaat om innovatieve technologieën en ideeën. En die waren er inderdaad veel op CES. De één nog creatiever dan de ander. Maar “Which problem does it solve?”, dat was de centrale vraag op CES. Aan Michiel en Jordy de eer om de bezoekers meer uit te leggen over de waarde van DialogueTrainer. Die waarde zit hem onder meer in het vergroten van de effectiviteit (ROI) van bestaande communicatietrainingen. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers elkaar echt actief feedback gaan geven of betere klantgesprekken voeren. Of dat je management beter in staat is om te coachen, inspireren en leiding te geven.

Zelf ervaren

En hoe kun je dat beter doen dan niet te vertellen, maar bezoekers zelf te laten ervaren hoe het is om online een gesprek te oefenen? Onze Engelstalige trainingsacteur Jessica liet de bezoekers kennis maken met DialogueTrainer. En ze moesten haar slecht nieuws geven: ze wordt ontslagen.

Hoog bezoek

Meer dan 180.000 bezoekers van CES gaan bij de stands op zoek naar nieuwe innovaties, en dat leverde goede gesprekken op. Zo spraken we onder andere interessante contacten vanuit MIT, Stanford en Panasonic, en was er veel interesse vanuit andere Japanse bedrijven. 

Bovendien kwam de Head of Investments van Google Assistant en co-founder van Dialogflow, zelfs speciaal langs bij onze stand omdat hij interesse heeft in de combinatie van 3D-technologie en het voeren van gesprekken met virtuele karakters. Dialogflow ontwikkelt chatbottechnologie, bijvoorbeeld voor KLM en Domino’s. Ook vanuit andere bedrijven was er interesse op het gebied van chatbots. Een gesprek met een chatbot zou namelijk veel persoonlijker kunnen worden door een virtueel karakter als gesprekspartner te gebruiken. En dat interessante idee heeft ons aan het denken gezet: zou DialogueTrainer ook ingezet kunnen worden voor 3D chatbots? Dat gaan we komende tijd verder onderzoeken.

Als start-up ambassadeur van Nederland was ook Prins Constantijn aanwezig op CES. Michiel en Jordy kregen de kans om met hem te spreken en zo een gesprekssimulatie aan hem te presenteren. Een gave ontmoeting. Ook was er interesse in DialogueTrainer vanuit verschillende media, en dus gaf Michiel op CES meerdere interviews.

3D characters van de toekomst

Naast het presenteren van onze technologie op de stand, hadden Michiel en Jordy gelukkig ook de kans om op CES rond te lopen en andere innovatieve ideeën te bewonderen. Vooral de ontwikkelingen op het gebied van 3D characters waren zeer indrukwekkend. De ontwikkelingen op dat gebied blijven we zeker volgen. Zodat onze characters er in de toekomst er nog geloofwaardiger uitzien. En misschien wordt zelfs mogelijk om deze in de ruimte te projecteren. Je speelt dan een simulatie in de ruimte waar je het gesprek ook daadwerkelijk voert. Mooie ontwikkelingen om naar uit te kijken.

Succesvolle week

Al met al kijken we terug op een zeer succesvolle week in Las Vegas. Het was gaaf om ons product nu ook aan een breder publiek in het buitenland te tonen. Komende tijd gaan we onze buitenlandse ambities verder uitbouwen. En blijven we uiteraard de Nederlandse markt helpen om hun communicatietrainingen te innoveren en te verbeteren! Hoe we dat doen lees je in onze blog over blended training.

blended communicatietraining

De kracht van blended communicatietraining

Communicatietraining wint aan belangstelling, en terecht. Soft skills staan meer dan ooit hoog op de agenda bij veel organisaties. Communicatie, en in het bijzonder gespreksvoering, is wellicht de belangrijkste soft skill om dienstverlening te verbeteren en werkplezier te vergroten. Toch zien we dat scholing en training nog steeds traditioneel worden aangepakt, vaak in een klassikale setting met trainer en acteur. De vraag is of dit voldoende is. En is het nog wel van deze tijd?

Bij DialogueTrainer geloven we in een blended aanpak van communicatietraining. Eén waarbij je traditionele, vaak klassikale training, combineert met een individuele online training. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om gesprekken en gesprekssituaties te trainen met virtuele trainingsacteurs. Daarmee krijg je inzicht in de gespreksmethodiek, het verloop van een gesprek en leer je meer over het effect van jouw keuzes. Door deze inzichten te combineren met traditionele training, ontstaat een communicatietraining die zeer krachtig is en beter inspeelt op individuele leerdoelen. 

Waarom een blended communicatietraining?

Blended training is een combinatie tussen online en offline leren. Een combinatie die – in de juiste samenstelling – een logische leeraanpak vormt rondom een te trainen skill. Bij de blended communicatietraining spelen de deelnemers voorafgaand aan de klassikale training een online gesprekssimulatie. Een belangrijke voorwaarde is dat de online simulatie aansluit op de situatie en de context waarin de deelnemer werkt. 

Door aan de slag te gaan met de simulatie, ontwikkelen de deelnemers al voor de klassikale training inzicht in de gespreksaanpak. Hoe ziet het gesprek eruit, welke fases zijn er en hoe doorloop je deze om tot het beoogde resultaat te komen? Direct na het spelen ontvangt de deelnemer uitgebreide feedback op de keuzes die hij of zij heeft gemaakt, welke verbonden zijn aan individuele scores. Hierdoor worden de persoonlijke leerdoelen helder en bespreekbaar.

In een online gesprekssimulatie krijg je individuele feedback op jouw keuzes.

Effectieve klassikale training door online training vooraf

Zo heeft iedere deelnemer dus zijn of haar leerdoelen voor ogen, wanneer zij met de klassikale training starten. Dit geeft richting en tegelijkertijd verdieping aan de offline training. De scores uit het online platform zijn bovendien voor de trainer en/of trainingsacteur inzichtelijk te maken, waardoor ook deze extra focus kan leggen op de persoonlijke leerdoelen. Hierdoor ontstaat een training die relevanter en effectiever is, doordat deze direct inspeelt op een heldere individuele leervraag. Een blended communicatietraining betekent dus écht aan de slag met je persoonlijke leerdoelen.

Klassikaal leer je van elkaar

In de klassikale training komen deelnemers samen in een training onder leiding van een trainer en/of acteur. Alvorens de diepte in te gaan en te oefenen met de individuele leerdoelen en vragen, kan de online simulatie eerst gezamenlijk gespeeld worden. Hierdoor ontstaat binnen de groep hetzelfde beeld van de situatie. Dit maakt het mogelijk een effectieve discussie te voeren over de stappen in het gesprek en de afwegingen die je maakt. Door deze discussie leer je van elkaar.

Het vooraf spelen van een online simulatie heeft voordelen voor de klassikale training.

Haal meer uit rollenspellen bij blended communicatietraining

Het vooraf spelen van een online simulatie heeft nog een ander voordeel voor de klassikale training. Als deelnemer heb je vooraf al inzicht in de gespreksaanpak. Je weet hoe het gesprek eruit ziet, welke fases er zijn en hoe je deze kunt doorlopen om tot het beoogde resultaat te komen. Deze voorkennis maakt de klassikale training effectiever omdat op persoonlijke leerdoelen kan worden gefocust, én omdat de klassikale rollenspellen hierdoor minder spannend zijn. En dus minder weerstand oproepen. Want hoewel rollenspellen een goede methode zijn om gespreksmethodieken te trainen, roepen ze bij mensen stress op: een deel van hun aandacht zijn deelnemers kwijt aan het ‘overleven’ voor de groep. En stress gaat ten koste van overzicht, terwijl overzicht krijgen in het gesprek juist belangrijk is. Voorkennis vanuit de online simulatie geeft de deelnemers meer zelfvertrouwen om de klassikale rollenspellen wél aan te gaan, en zo nog effectiever te leren.

Blijvende follow-up en gerichte vervolgcoaching

In de blended communicatietraining van DialogueTrainer krijgen deelnemers de mogelijkheid om na de klassikale training opnieuw een online simulatie te spelen. Vanuit een andere casus of context, waardoor het opnieuw uitdagend is. Met behulp van de scores en persoonlijke feedback kan de deelnemer zijn of haar voortgang bepalen. Daarnaast kunnen deze scores ook gedeeld worden met leidinggevenden, om hen in staat te stellen on-the-job te coachen door het gesprek te voeren over individuele leervragen van medewerkers. Als manager krijg je daarmee vat op prestaties en leerdoelen van medewerkers. En wordt gerichte vervolgtraining mogelijk. 

Meer weten?

Geïnteresseerd in het versterken van jouw huidige communicatietrainingen? Neem dan contact met ons op en we denken graag met je mee!