Dienst Justitiële Inrichtingen

Vakmanschap gevangenbewaarders

Werken met gevangenbewaarders

Werk binnen een gevangenis draait voortdurend om communiceren. Het doel van detentie is al lang niet meer om mensen alleen maar ‘binnen’ te houden. Men probeert juist ontwikkeling van justitiabelen te bewerkstelligen, zodat ze niet meer in detentie terug komen.

Omdat het motiveren van mensen tot verandering bijzonder lastig is, wordt medewerkers voortdurend nieuwe methodieken aangereikt. Maar daarnaast wordt veel kennis op de werkvloer zelf ontwikkeld. Maar hoe verspreid je deze kennis van succesvolle medewerkers, door de organisatie?

Co-creatie

DialogueTrainer ontwikkelt samen met medewerkers, scenario’s waarin het gesprek met gedetineerden, en soms met collega’s centraal staat. Door deze gesprekken te spelen leren medewerkers wat haalbaar is – meer dan wat men nu al bereikt – en hoe men daarbij het meest effectief is.