Meten van gesprekskwaliteit voor een verbeterd bedrijfsresultaat

Soft skills heten zo omdat ze moeilijk meetbaar zijn. Wil je de soft skills van jouw werknemers verbeteren dan is meetbaarheid van cruciaal belang. Met de data driven, wetenschappelijk onderbouwde gespreksmodellen van DialogueTrainer heb je dé tool in handen om gericht aan de gesprekstechnieken van jouw werknemers te werken. Met een directe positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat als gevolg.

Het belang van elk gesprek

Elk gesprek draagt in meer of mindere mate bij aan het bedrijfsresultaat. Door gesprekken te categoriseren, kan je het belang ervan bepalen. Dat geeft meer focus wanneer je met het verbeteren van gesprekstechnieken aan de slag gaat. We onderscheiden vier categorieën.

  • Persoonlijk belang. Deze gesprekken zorgen voor loyaliteit naar jou als werkgever, maar kunnen door verzuim of vertrek ook een negatieve invloed hebben op bedrijfsresultaat, wanneer werknemers zich niet over zaken uitspreken die ze tegenstaan. 
  • Teamsfeer. Korte persoonlijke gesprekken die bijdragen aan de sfeer, de effectiviteit verhogen en zo bijdragen aan het bedrijfsresultaat. In je kracht staan en als team effectiever zijn, is een direct gevolg van deze gesprekken.
  • Coördinatie van activiteiten. Deze gesprekken dragen bij aan het beperken van verspilling in je organisatie doordat processen niet aansluiten. Het helpt ook kansen te herkennen en te ontwikkelen. Efficiency van de operatie verbetert.
  • Commerciële gesprekken.. Doelgerichte gesprekken, waarbij de klant wordt voorzien van een passend product of service. Deze gesprekken hebben direct invloed op het commercieel succes.

Inzicht in de kwaliteit van gesprekken

Bedrijven hebben nauwelijks zicht op de kwaliteit van hun professionals als het gaat om de gesprekken die ze voeren. En aangezien werknemers zelf ook niet weten of ze de juiste gesprekstechnieken hanteren, leidt dat tot coördinatieproblemen, gemiste kansen etc. Door gesprekskennis concreet en overdraagbaar te maken in de vorm van simulaties, ontstaat een meetbaar trainingsmodel wat leidt tot inzicht in prestaties.

‘Bedrijven hebben nauwelijks zicht op de kwaliteit van gesprekken’

Michiel Hulsbergen – CEO DialogueTrainer

Het grote voordeel van een simulatie is dat het herkenbaar aansluit op de dagelijkse praktijk en speelbaar gemaakt kan worden, zodat grote groepen professionals direct zien waar en wanneer ze de vaardigheden kunnen toepassen. Daarnaast worden de simulaties steeds verder geoptimaliseerd naarmate ze vaker gespeeld worden. Een iteratief proces dus, waardoor simulaties steeds beter op jouw organisatie en aanwezige talent wordt afgestemd. Gekoppelde scores geven je de mogelijkheid ook steeds beter onderling in gesprek te gaan over gespreksvaardigheden en met elkaar samenhangende leerdoelen te formuleren.

Wanneer gaat jouw organisatie met soft skills aan de slag?

Hard skills worden steeds meer geautomatiseerd. Het verschil in jouw organisatie wordt daarom steeds meer gemaakt door jouw eigen professionals. Effectieve communicatie is daarin essentieel. Simulaties stellen je in staat een directe relatie te leggen tussen wat je werknemers doen en wat het betekent voor je organisatie. Door een gespreksmodel aan een metric te koppelen uit de praktijk en het duidelijk is waar een gesprek aan moet bijdragen, wil je ook weten hoe mensen hierop scoren. Met de online gesprekstraining van DialogueTrainer heb je als werkgever de handvatten om de gesprekstechnieken op elk niveau binnen jouw organisatie te optimaliseren.

Wil je meer weten over hoe onze gesprekstrainingen een directe bijdrage leveren aan een verbeterd bedrijfsresultaat? Lees er meer over op de bedrijfsleven pagina of bekijk hieronder onze brochure.