Onderwijs Zorg

Impact op Onderwijs Zorg

Om brede groepen (toekomstige) zorgprofessionals te helpen bij het voeren van vaak lastige gesprekken hebben wij ‘DialogueTrainer Zorg’ ontwikkeld. Een oplossing voor veel huidige uitdagingen in de zorg sector ligt in het voeren van betere gesprekken. Enerzijds zorgen betere gesprekken met patiënten voor een kwaliteitsslag van de geboden zorg en toename van zelfzorg bij patiënten. Omdat betere gesprekken ertoe leiden dat patiënten beter in staat zijn tot gedragsverandering. Wanneer zij meebeslissen over hun behandeling vergroot dat motivatie en daarmee de kans op spoedig herstel. Anderzijds zorgen betere gesprekken voor effectievere samenwerking in zorgorganisaties, doordat feedback op een constructieve manier wordt gegeven en overdrachten beter verlopen. Door betere gesprekken, waarbij meer wordt bereikt en meer wordt verhelderd, neemt frustratie bij zorgprofessionals af, wat een positief effect heeft op hun arbeidstevredenheid en werkgeluk. Voor zorgprofessionals geven de gesprekssimulaties de mogelijkheid om te experimenteren met een nieuwe aanpak, waar dat in de praktijk niet mogelijk is, omdat de praktijk nu eenmaal presteren vereist. In het onderwijs brengt het de praktijk naar het leslokaal, waardoor gesprekssituaties uit het toekomstige werkveld speelbaar worden. Studenten gaan interactief aan de slag en krijgen een beter beeld van het werkveld.

Geeft inzicht in lastige gespreks thema's in het werkveld
Praktijk oefenen voordat het praktijk wordt
Scores geven inzicht in leerdoelen en stimuleren daarmee persoonlijke ontwikkeling
Begrijpen uit welke fases het gesprek bestaat en wat je doelen zijn per fase.

Tevreden klanten

Gesprekken

ABCDE en urgentie
Urgentie