Over Ons

De mensen en missie van DialogueTrainer

Onze Missie

DialogueTrainer richt zich op het versterken van professionele gespreksvaardigheden door een brug te slaan tussen theorie en praktijk.


Het ontstaan van Dialogue Trainer

DialogueTrainer is ontstaan in samenwerking met de Universiteit Utrecht vanuit het idee communicatie onderwijs te verbeteren door de focus te leggen op ervaringsleren. Dit is toegepast voor studenten farmacie, psychologie, geneeskunde en diergeneeskunde.

Samen met gemeente Utrecht, Stichting Overvecht Gezond en Stichting Volte zijn scenario’s ontwikkeld en is de software als Virtuele Patiënt succesvol getoetst in de eerstelijns zorgpraktijk.


Het Team