Partners: klanten, financiering & samenwerking

Klanten

Alliantie gezondheidsvaardigheden

gezondheidsvaardigheden.nl

De Haagse Hogeschool

dehaagsehogeschool.nl

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

dji.nl

Eurocross

Eurocross.nl

Gemeente Utrecht

utrecht.nl

GITP

gitp.nl

Hogeschool Utrecht

hu.nl

Kenneth Smit

kennethsmit.com

Ministerie van Defensie

defensie.nl

NIVEL

nivel.nl

Overvecht Gezond

overvechtgezond.nl

Pharos

pharos.nl

Saxion Hogeschool

saxion.nl

St. Anna Advies

anna-advies.nl

St. Antonius Ziekenhuis

antoniusziekenhuis.nl

Stichting Volte

stichtingvolte.nl

Talent4NL

talent4nl.com

UMC Utrecht

umcutrecht.nl

Vilans

Vilans.nl

Windesheim

Windesheim.nl

Financiering & samenwerking

Agis Innovatiefonds

agisinnovatiefonds.nl

EIT Digital

eitdigital.eu

Gemeente Utrecht

utrecht.nl

Universiteit Utrecht

uu.nl

ZonMw

zonmw.nl