Aanspreken

Omschrijving

Spreek een teamlid aan op het niet volgen van afspraken

Aanspreken op verantwoordelijkheid en volgen van regels leidt tot:

  • Verbetering coördinatie
  • Versterking samenwerking en dienstverlening
  • Reductie kosten