Correctiegesprek

Omschrijving

Spreek een medewerker aan op het niet volgen van afspraken

  • Grotere professionaliteit in onderlinge samenwerking
  • Betere relaties met klanten
  • Eigen professionals houden zich beter aan afspraken