Eerste ziekmelding

Omschrijving

Een ziekmelding goed aannemen met aandacht voor gezondheid en continuïteit

  • Betere inschatting van de situatie van de medewerker
  • Hoger commitment
  • Sneller herstel
  • Hechte en vitale organisatie