Frequente ziekmelding

Omschrijving

Achterhaal wat de reden is voor frequent verzuim, rekening houdend met wettelijke kaders, en werk naar een oplossing.

  • Hogere verantwoordelijkheid
  • Betere zelfsturing
  • Minder grijs verzuim
  • Vergroten van commitment en productiviteit
  • Lagere kosten