Goed Begrepen – accreditatie

39,00

Omschrijving

Goed Begrepen gaat over begrijpelijke communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en over samen beslissen. En dan vooral in de palliatieve fase. De e-learning is voor verpleegkundigen, verpleegkundig-specialisten en medisch-specialisten, en voor studenten en aios.

 

Accreditatiepunten

  • ABAN: 2 punten
    • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten
    • Cluster 2: medisch specialisten
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 3 punten
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 2 punten
  • NVvPO – praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen: 2 punten