Inspireren missie-gesprek

Omschrijving

Vergroot motivatie door het delen van een visie

  • Het vergroten van commitment leidt tot betere samenwerking
  • Betere dienstverlening
  • Verhoging van medewerkerretentie