Ontvangst frequente ziekmelding

Omschrijving

Achterhaal wat de reden is voor frequent verzuim, rekening houdend met wettelijke kaders. Werk naar een oplossing

  • Persoonlijke aandacht leidt tot verantwoordelijkheid en betere zelfsturing
  • Vermindering grijs verzuim
  • Vergroting commitment
  • Verhoging productiviteit
  • Verlaging kosten