Ontwikkelgesprek

Omschrijving

In gesprek over ontwikkelbehoeften en mogelijkheden

  • Vergroten van taakvolwassenheid
  • Verbetering prestaties in samenwerking en dienstverlening
  • Verhoging medewerkerretentie
  • Verhoging marges
  • Versterken van marktpositie