RACE

Omschrijving

Gesprekken over verschillen in huidskleur en de perceptie daarvan initiëren, faciliteren en/of adresseren

  • Reduce anxiety
  • Accept invisibility
  • Call on allies
  • Expect to provide
  • Maximalisering wederzijds begrip minimalising, discriminatie/racisme