Talent en ontwikkelgesprek (POP-gesprek)

Omschrijving

Een medewerker uitdagen en ondersteunen in ontwikkeling

  • Vergroting van taakvolwassenheid
  • Betere prestaties in samenwerking en dienstverlening
  • Hogere retentie van medewerkers
  • Verhoging marges
  • Versterking van marktpositie