Social Work

Meer overzicht bij de professional en organisatie

Betere keuzes over inzet van middelen

Beter en duurzamer resultaat door kennisgedreven sturing

Meer energie en minder burn-out

Impact op Social Work

Werken met doelgroepen in het sociale domein, vereist veel kennis en ervaring. Je bent voortdurend in gesprek met mensen in lastige situaties, waarbij het ontbreekt aan overzicht. Je adviseert, luistert, begeleidt en stuurt, terwijl je voortdurend oog houdt voor de relatie, om vertrouwen te geven en waar nodig te begrenzen. Om in de praktijk vaardig en effectief te kunnen werken, gebruik je tal van methodes en vaardigheden, waar soms veel onderzoek naar is gedaan. Alle simulaties vanuit het domein Social work zijn ontwikkeld en gevalideerd met experts uit de praktijk. Zo zorgen we dat theorie praktisch wordt.

Tevreden klanten

Gesprekken

Dramadriehoek
Laagdrempelig contact maken
Leefgebieden
Lef tonen
Omgaan met weerstand
Probleemverheldering
Slecht nieuws brengen