Verzuim

Persoonlijke aandacht voor medewerker

Zie de mens achter je medewerkers

Betere begeleiding medewerkers

De juiste begeleiding voor de juiste situatie

Hogere commitment medewerkers

Een juiste mix van zakelijke belangen en mens zijn leidt tot hogere commitment

Goed werkgeverschap

Draagt bij aan een hogere medewerkerstevredenheid

Impact op Verzuim

Het voeren van verzuimgesprekken is lastig. Dat begint al bij de ziekmelding zelf. Zo mag je als leidinggevende formeel niet vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte en de werknemer heeft het recht om het ziektebeeld niet te vermelden. En als de werknemer dat wel doet -wat in de meeste gevallen zo is- dan mag daar niets over worden vastgelegd.
Nog lastiger wordt het als de ziekmelding te maken heeft met psychische problemen (denk bijvoorbeeld aan “burn out” of “bore out”), een arbeidsconflict dat aan de ziekmelding ten grondslag ligt of wanneer er een vermoeden is van een onterechte verzuimmelding.

Hoe voer je een goed verzuimgesprek en vermijd je alle hindernissen, valkuilen en beren op de weg en geef je de medewerker tóch de aandacht die hij/zij verdient en draag je bij aan een herstel en een voorspoedige reïntegratie?

Tevreden klanten

Gesprekken

Eerste ziekmelding
Exitgesprek
Frequente ziekmelding
Ontvangst eerste ziekmelding
Ontvangst frequente ziekmelding
Re-integratiegesprek
Re-integratiegesprek
Slechtnieuwsgesprek
Talent en ontwikkelgesprek
Talent en ontwikkelgesprek (POP-gesprek)
Terugkomgesprek
Terugkomgesprek