Werk coördineren

Verbeterde samenwerking

Door de juiste informatie af te stemmen en te delen loopt alles soepeler

Duidelijkere overdrachten

Betere afstemming schept heldere verwachtingen

Heldere verantwoordelijkheden

Duidelijke afspraken over wie, wat, wanneer doet

Betere resultaten

Duidelijke verantwoordelijkheden en goede overdracht leiden tot betere resultaten

Impact op Werk coördineren

We hebben nog nooit zo veel vergaderd als sinds de corona-crisis. Zelden zijn die meetings strak georganiseerd of zijn per agendapunt doelen geformuleerd. Dat is een van de redenen dat we vergadermoe aan het worden zijn. Daarom moeten organisaties veel meer gaan investeren in coördinatie. En coördinatie draait om communicatie.

Dit betekent dat de coördinator mensen moet kunnen coachen (en mensen coachable zijn), feedback moet kunnen geven en mensen moet kunnen aanspreken. En er ook voor zorgt dat medewerkers elkaar aanspreken.

Tevreden klanten

Gesprekken

Aanspreken
Feedback geven
Informatie overdragen
Informatie vragen